لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات رئيس جمهور بش درباره دخيل ماندن ايالات متحده درآسيا


رئيس جمهور بش در بياينه راديوئي هفتگي خود امروز شنبه گفت ايالات متحده در آسيا دخيل خواهد ماند زيرا علايق و مصالح مردم امريکا بر توسعه آزادي و توليد فرصت ها در آن منطقه بستگي دارد .

رئيس جمهور اين تبصره ها را امروز شنبه در بياينه راديوئي خود بعمل آورد. رئيس جمهور جهت شرکت در جلسه کانفرانس سران کشور هاي آسيايي بحرالکاهل برای بحث بر آزاد ي تجارت در سطح جهاني در پايتخت ويتنام است .

رئيس جمهور بش گفت دول آسيائي و ايالات متحده مشترکاً بر تهيه مواد سوخت بديل کار ميکنند که دولت ها را کمتر وابسته و محتاج به نفت سازد. اوگفت آنها همچنان بر ستراتيژي هائي جهت برخورد ورسيدگي به انفلوانزاي پرندگان سعي مي کنند .

رئيس جمهور بش همچنان اظهارنمود که او بارهبران جهان در مورد تهديد تکثير و انتشار اسلحه ذروي در کورياي شمالي ملاقات هائي را بعمل آورده است . رئيس جمهور بش اظهار کرد که امريکائيان با شرکاي خود در مذاکرات شش جانبه بر تنفيذ تعذيرات بر پيونگ يانگ کار مي کنند .


XS
SM
MD
LG