لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر: محاکمۀ صدام حسين منصفانه نبود.


يک گروۀ مدافع حقوق بشر مقيم ايالات متحده ميگويد محاکمۀ صدام حسين، رئيس جمهور برانداخته شدۀ عراق منصفانه نبود و فلهذا او نبايد اعدام شود.

گروۀ مراقب حقوق بشر مقيم نيويارک طي گزارشي که امروز صادر گرديد ميگويد محاکمۀ رهبر سابق عراق مملو از نواقص در طرزالعمل بود.

گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد در بين ساير نواقص، محکمه قبل از محاکمه بوکلاي مدافع مدارک مهم را اعطا نکرد، اوراق محاکمه را تنظيم نکرده و مفقود نمود و رو نويس محاکمه را ترتيب ننمود. در گزارش گفته شده که بيانات ۲۹ شاهد مدعي العمومان بدون حضور آنها در محکمه براي سؤال توسط وکيل مدافع، داخل اوراق محاکمه شده بود.

اين گروه از قاضي ارشد انتقاد نموده که بيطرف نبود و ميگويد قضات تحت فشار مداوم حکومت قرار داشتند.

قبلاً در طول ماۀ جاري ديوان عالي عراق صدام و دو همدستش را بخاطر قتل ۱۴۸ مرد و پسر در شهرک شيعه نشين دوجيل در سال ۱۹۸۲، محکوم باعدام کرد.

XS
SM
MD
LG