لینک های دسترسی

Breaking News

جورج بش، رئيس جمهور در خلال احتجاجات اندونيزيا مذاکره کرد.


جورج بش، رئيس جمهور در خلال تعهد همکاري با سوسيلو بمبانگ يودهويونو، رئيس جمهور اندونيزيا در ساحات جنگ عليۀ دهشت افگني، کورياي شمالي و ساير موضوعات بسفر آسيائي خود خاتمه داد.

مذاکرات آنها در قصر تابستاني واقع در تفرجگاۀ بوگور همچنان موضوعات عراق، ايران، اختلافات بين اسرائيل و فلسطينيان و مساعي در راۀ مبارزه عليۀ انفلونزاي پرندگان را در اندونيزيا احتوا نمود.

آقاي بش گفت او و آقاي يودهويونو موافقه کردند که مذاکرات شش جانبه مفيدترين راۀ خاتمه دادن بمنازعه بارابطه به پروگرام ذروي کورياي شمالي است.

پوليس بمنظور کنترول صدها مظاهره چي که در بوگور اجتماع کرده بودند، راۀ عمده را مسدود کرده و موانع ايجاد نمود. از واقعه اي گزارش داده نشده است. بسياري عليۀ موجوديت قواي نظامي ايالات متحده در عراق و افغانستان احتجاج ميکنند.

اندونيزيا کشوريست که بيشترين تعداد مسلمانان را دارا ميباشد و يک متحد عمدۀ ايالات متحده در جنگ عليۀ دهشت افگني ميباشد. آقاي بش اندونيزيا را مثالي خواند که چگونه ديموکراسي و عصري سازي ميتواند علي البدلي را به افراطي گرائي ارائه کند.

اندونيزيا آخرين توقف سفر آسيائي رئيس جمهور بود. او اکنون در راۀ سفر بسوي واشنگتن است.

XS
SM
MD
LG