لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان سري لانکا باز کردن شاهره را صرف براي يکبار، رد کردند.


شورشيان ببرهاي تامل يک پلان حکومت سري لانکا را رد کرده اند که شاهراۀ عمده بين شبۀ جزيرۀ جفنا و بقيۀ کشور را صرف براي يکبار باز کند تا تدارکات انتقال داده شود.

شورشيان ميخواهند که اين شاهراه بايد بطور دائمي باز باشد. آنها پيشنهاد حکومت را منحيث يک اقدام سياسي جهت خوش نگهداشتن حاميان مالي که امروز در واشنگتن تشکيل جلسه داده اند، رد ميکنند.

حکومت پيشنهاد کرد تا شاهراه را مؤقتاً باز کنند تا بتوانند تدارکات اساسي را باهالي تامل که بخاطر جنگ گير مانده اند، برسانند.

حکومت در ماۀ آگست وقتي شاهراه را مسدود کرد که تحت حمله قرار گرفت. ببرهاي تامل ميگويند انسداد شاهراه، ۶۰۰ هزار نفري را که در جفنا زندگي ميکنند، واقعاً زنداني ساخته است.

انسداد اين راۀ استراتژيک باعث متوقف شدن مذاکرات صلح ماۀ گذشته بين حکومت و ببرهاي تامل در ژنيو گرديد.

XS
SM
MD
LG