لینک های دسترسی

ملل متحد گزارش ميدهد که تعداد مصابين ايدز در جهان افزايش يافته است


يک گزارش جديد ملل متحد حاکيست که سرايت مرض ايدز در تمام مناطق جهان ازدياد يافته و تخمين ۳۹ مليون و ۵۰۰ هزار نفر باين مرض مصاب شده اند.

ادارۀ ايدز ملل متحد و سازمان صحي جهان طي يک گزارش مشترک سالانه گفت تقريباً سه مليون نفر در سال جاري از اثر امراض مربوط به ايدزهلاک شده اند.

گزارش مشعر است که چهار مليون و ۳۰۰ هزار نفر درين مدت به ويروسHIV اچ آي ڤي مصاب شده اند و دو ثلث اين وفيات در جنوب صحراي اعظم افريقا رخ داده است.

پيتر پيو، رئيس ادارۀ ايدز ملل متحد ميگويد که بعضي کشورها چون يوگندا که در گذشته تعداد مصابين يا ثابت بود و يا رو بنزول، ازديادي را در مصابين نشان ميدهد.

او ميگويد که مقياس رشد در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي بيش از ۵۰٪ است.

ساينتست ها علت اين ازدياد را استعمال مواد مخدر و مراقبت جنسي بدون تدابير محافظتي ميدانند.

XS
SM
MD
LG