لینک های دسترسی

رئيس جمهور چين از بهبود روابط بين هند و پاکستان استقبال کرد.


هو جينتاو، رئيس جمهور چين ميگويد کشورش از بهبود روابط بين هند و پاکستان، دو رقيب دارندۀ اسلحۀ ذروي استقبال ميکند.

آقاي هو امروز طي صحبت در دهلي جديد گفت چين در جنوب آسيا خواستار صلح و انکشاف است و کشورش در منطقه در صدد کسب منافع خودخواهانه نميباشد.

مفسرين ميگويند رهبر چين کوشش ميکند سؤ ظن هند را در مورد مناسبات نزديک اقتصادي و نظامي با پاکستان، که براي سالها يک منبع اصطکاک بين هند و چين بوده، رفع کند.

آنها ميگويند آقاي هو همچنان ميخواهد نگراني هاي دهلي جديد را درين مورد کاهش دهد که چين در منطقه براي کسب قدرت و نفوذ رقابت ميکند.

در سالهاي اخير بيجنگ روابط نزديک با برما و بنگلاديش، دو همسايۀ ديگر هند بوجود آورده و نگراني هاي دهلي جديد را سبب شده است.

XS
SM
MD
LG