لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندان ناتو در افغانستان بار ديگر خواستار عساکر بيشتر در افغانستان شد.


رهبري نظامي ناتو در افغانستان ميگويد فراهم نکردن منابع بيشتر دخالت ناتو را در افغانستان طولاني تر و پر مصرف تر ميسازد.

جيمز جونز قوماندان عمومي متحدين امروز گفت باوجود تقاضاهاي مکرر، قواي معاونت امنيتي بين المللي در افغانستان که او رهبري آن را بدست دارد صرف به ۸۵ ٪ ظرفيت خود قرار دارد.

او اين تبصره را به پيشواز کنفرانس سران مجوزۀ هفتۀ آيندۀ ناتو در ريگا، بعمل آورد.

جونز گفت تقاضاي او براي ۲۵۰۰ عسکر بيشتر، طيارات و هليکوپتر ، عمدتاً ناديده گرفته شده، باوجود اينکه جنگ بين ناتو و طالبان در جنوب افغانستان افزايش يافته است.

جنرال هاي ناتو تقاضاي مشابهي را در کنفرانس پولند در ماۀ سپتمبر نيز بعمل آورده بودند.

XS
SM
MD
LG