لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: تعداد تلفات اهالي در عراق بيک نقطۀ بلند ديگر رسيد.


ملل متحد ميگويد تعداد تلفات اهالي در ماۀ اکتوبر بطور بيسابقه اي بلند بود.

يک گزارش جديد حاکيست که ماۀ گذشته بيش از سه هزار و ۷۰۰ تن از اهالي کشته شد. درين گزارش ارقامي درج است که از وزارت صحيۀ عراق بدست آمده و نشان ميدهد که بيش از ۴۰۰ تن اين قربانيان را زنان و اطفال تشکيل ميدهد.

در عين زمان، امروز در جنوب بغداد يک بم کنار جاده هفت تن از افراد امنيتي عراق را هلاک ساخت. قواي نظامي ايالات متحده از مرگ يک عسکر امريکائي در يک انفجار روز سه شنبه گزارش داد.

در واشنگتن جنرال James Conwayجيمز کانوي، قوماندان قواي پيادۀ بحريه گفت بخاطر ماموريت هاي دامنه دار در عراق و افغانستان آن قوا بايد توسعه بيابد. او گفت مقامات همچنان شايد تقسيم اوقات دوراني خدمت عساکر را در عراق تحت غور قرار دهند.

و مقامات برتانوي ميگويند قواي آن کشور اميدوار است کنترول شهر جنوبي بصره را تا اوائل سال آينده به حکومت عراق تسليم کند.

XS
SM
MD
LG