لینک های دسترسی

Breaking News

وضع صحي جاسوس سابق روسيه که مسموم شده رو بخرابي است.


يک دوست نزديک Alexander Litvinenko الکزاندر ليتڤيننکو ميگويد وضع صحي اين جاسوس سابق روسيه که مسموم شده، بخرابي ادامه ميدهد. او در يک شفاخانۀ لندن با مرگ در جدال است.

ليتڤيننکو، امروز در سرويس مراقبت جدي شفاخانۀ يونيورستي کالج تحت محافظت پوليس قرار دارد و سکاتلند يارد اين سؤ قصد مشهود را تحت تحقيقات قرار داده است.

الکس گولدفارب Alex Goldfarb ، دوست ليتڤيننکو او را خسته توصيف کرده گفت که بخوبي مکالمه کرده نميتواند. قبلاً در طول هفته ليتڤيننکو را لاغر و زرد رنگ توصيف کرده ميگفتند موهاي خود را از دست ميدهد. دوستانش اصرار ميورزند که او بخاطر انتقاد علني از ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، توسط دستگاۀ جاسوسي آن کشور هدف قرار گرفته بود.

ادارۀ استخبارات خارجي روسيه، بنوبۀ خود امروز بطور شديداللحني دست داشتن درين قضيه را تکذيب کرد.

يک نطاق اين ادارۀ جاسوسي گفت ادارۀ مربوط او خطر صدمه زدن بروابط دپلوماتيک با لندن را بخاطر انتقام جوئي متقبل نميشود.

XS
SM
MD
LG