لینک های دسترسی

صدها هزار نفر در بيروت بخاطر مرگ جميل سياستمدار مخالف سوريه سوگواري کردند.


صدها هزار نفر در مراسم تشييع جنازۀ پي ير جميل، سياست مدار مقتول لبناني مخالف سوريه در جاده هاي بيروت اشتراک کردند.

سوگواران در ميدان شهدا بيرق هاي لبنان را به اهتزاز درآورده و عکس هاي اين وزير فقيد صنايع را حمل ميکردند.

امين جميل، رئيس جمهور سابق، پدر پي ير جميل در عقب شيشۀ ضد گلوله بيانيه ايراد کرد. او خواستار آغاز يک انقلاب جديد مستقل جهت عزل اميل لهود، رئيس جمهور شد.

کاردينال نصرالله سفَير، پيشواي مذهب مرونايت کاتوليک لبنان، رهبري مراسم تشييع جنازه را در کتيدرال سنت جورج بعهده داشت. فليپ دوست بلازي،وزير خارجۀ فرانسه و عمرو موسي، رئيس جامعۀ عرب درين مراسم اشتراک کرده بودند.

تابوت اين سياستمدار ۳۴ سالۀ مسيحي به بکفيه، شهرک زادگاهش در کوهستانات شرق لبنان انتقال داده ميشود.

جميل بروز سه شنبه در نزديک بيروت بضرب گلوله کشته شد. متحدين او سوريه را مسؤل حمله ميخوانند ولي سوريه هرنوع دخالت را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG