لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر خارجي هفت شورشي را در جنوب افغانستان کشتند.


يک تصادم بين عساکر ائتلاف و شورشيان مظنون طالب در جنوب افغانستان باعث هلاکت هفت تندرو گرديده است.

قواي نظامي ايالات متحده گفت يک عسکر قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در جنگ هاي امروزي در ولايت قندهار مجروح شده است. درين تصادمات از طيارات جنگي قواي ائتلاف، آتش هاوان و اسلحۀ خفيفه استفاده شد.

در شهر پنجوائي ولايت قندهار، شورشيان در نزديک عساکر کانادائي مستقر در منطقه راکت شليک کردند ولي تلفات يا جراحاتي را ببار نياوردند.

قواي کانادائي دست به آتش متقابل زده و باغ هاي ميوه و تاکزارهائي را که ازان حمله شده بود، هدف قرار دادند، ولي معلوم نيست که آيا کسي جراحاتي برداشته است يانه.

در حدود ۴۰ هزار عسکر ايالات متحده و ناتو به پشتيباني از عساکر حکومت افغانستان که کوشش ميکنند براي مساعي بازسازي امنيت فراهم کنند، در افغانستان هستند.

XS
SM
MD
LG