لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي چاد کنترول مجدد شهري را که شورشيان اشغال کرده بودند ادعا نموده است.


مامورين نظامي در چاد ميگويند که اردوي انکشور بدست گرفتن کنترول مجدد يک شهر شرقي انکشور را يک روز بعد از انکه اشغال گرديده بود ، ادعا کرده است.

کارمندان امداد و اردو ميگويند که شورشياندر اوايل امروز يکشنبه به ابيچه فرار کردند و وقتي اردو داخل شهر شد علائمي از جنگ ديده نمي شد.

شاهدان ميگويند که شورشيانبروز شنبه بر قواي حکومتي در ابچه حمله کرده و باشندگان را مجبور به فرار از خانه هاي شان نمودند . هنوز واضح نيست که چرا شورشيان بعد از حمله شهر را ترک نموده اند.

ساعاتي بعد از داخل شدن اردو به شهر ، سفارت فرانسه گفت که کاروان وسايط شورشيان اکنون بسوي انجامينه ، پايتخت آنکشور در حرکت ميباشند اما اين گزارش بصورت مستقل مورد تائيد قرار نگرفته است.

انتونيو گتري کمشنر عالي ملل متحد براي پناهگزينان از جنگ هاي در شرق چاد هوشدار داده است که رسانيدن کمک هاي بشري را به صدها هزار پناه گزيني به مخاطره مياندازد که از منطقه دارفر سودان به انجا پناه برده اند.

XS
SM
MD
LG