لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه کساني را که احتمالا با تششعات راديو اکتيف جاسوس مسموم در تماس شده اند معاينه ميکند.


مقامات صحي برتانيه کارگران و مشتريان هوتل و رستورانتي را درلندن مورد معائنه قرار ميدهد که جاسوس روسيه بروزيکه بصورت مرگباري با راديو اکتيف يک عنصر مسموم شد از ان جا ها ديدن کرده بود.

علائم وجود مادهء پولونيوم ۲۱۰ در يک رستورانت و در ميخانهء رستورانت هوتلي که الکساندر لتڤينن کو ، با اشخاصي که بروز اول ماه نوامبر با وي تماس گرفته بودند ، پيدا شده است . وي دو روز بعد به شفاخانه بستر شد و بروز پنجشنبه در اثر تسمم توسط تشعشعات راديو اکتيف درگذشت . کارمندان هردو شفاخانه مورد معاينه قرار گرفته اند.

لتڤينن کو يک منتقد صريح اللهجه حکومت روسيه بود که ميگفت ويلاديمير پوتين ، رئيس جمهور انکشور کشتن اورا دستور داده بود. کريملين اين اتهام را رد ميکند.

XS
SM
MD
LG