لینک های دسترسی

رهبر شورشيان سري لانکا ميگويد دولت تامل يگانه راه است.


شورشيان ببرهاي تامل در سري لانکا موقف خود را سخت تر ساخته ميگويند راۀ ديگري را جزء تقاضا براي يک دولت مستقل تامل نمي بينند.

ڤيلوپيلاي پرابهاکاران، رهبر شورشيان اين تقاضا را طي بيانيۀ سالانۀ خود بمناسبت روز شهدا که از هزاران شورشي اي که تا بحال کشته شده يادآوري ميشود، بعمل آورد. او گفت موقف حکومت سري لانکا، انحنا ناپذير است، فلهذا از جامعۀ بين المللي خواستار عدالت ميشود.

در سال ۲۰۰۲، پرابهاکاران راۀ حل فدرالي را قبول کرد که تحت آن تامل ها از خودمختاري وسيع بهره مند ميشدند. اين اقدام راه را براي يک آتش بس و مذاکرات صلح تحت ميانجي گري ناروي باز کرد.

قبلاً بروز دوشنبه بحريۀ سري لانکا گفت قايقي را غرق کرد که به قاچاق اسلحه براي شورشيان ببرهاي تامل مظنون بود و شش عملۀ آن را کشت. يک نطاق قواي نظامي گفت يک قايق گزمۀ بحريه در خارج ساحل شمال غربي هدف گلوله باري قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG