لینک های دسترسی

قواي ايالات متحده در جستجوي پيلوت طياره ايست که در عراق سقوط کرد


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد پيلوت يک طيارۀ جنگي نوع اف ۱۶ را که بروز دوشنبه در عراق سقوط کرد نيافته است.

مقامات ميگويند وقتي قواي زميني به شمال غرب بغداد، محل سقوط طياره رسيدند، پيلوت دران جا نبود.

مامورين نظامي ميگويند طيارات جنگي، شورشيان را در محل سقوط طياره بلافاصله بعد از سقوط آن ديدند.

مقامات قواي نظامي ميگويند علت سقوط طياره تحت تحقيق قرار دارد ولي محتمل بنظر نميرسد که طياره سقوط داده شده باشد.

XS
SM
MD
LG