لینک های دسترسی

رهبران ناتو تعهد کردند که ماموريت را در افغانستان ادامه بدهند.


ناتو تعهد کرده که باوجود موجوديت شورشيان طالب و القاعده و اختلافات بين اعضاي آن سازمان روي چگونگي ومحل مستقر ساختن عساکر، ماموريت خود را در افغانستان ادامه خواهد داد.

ناتو امروز در ختم کنفرانس دو روزۀ سران در ريگا، پايتخت لتويا، بيانيۀ طولاني اي صادر کرد. رهبران ۲۶ کشور عضو ناتو تعهد کردند تا قواو منابع خود و انحناپذيري لازم را جهت پيروزي اين ماموريت فراهم نمايند.

ياپ دي هوپ سکفر، سرمنشي ناتو ميگويد چندين کشور موافقه نموده اند تا قيود را در مورد استفاده از قواي شان در کشور مسلمان افغانستان رفع نمايند. بسياري از کشورها اکنون موافقه کرده اند تا عساکر خود را در صورت وقايع عاجل به جنوب افغانستان مستقر سازند.

آلمان، فرانسه، هسپانيه و ايتاليه بمقابل تقاضا جهت اعزام عساکر شان بمناطقي در جنوب افغانستان که طالبان دران تسلط دارند، مقاومت ميکنند.

آقاي دي هوپ سکفر ميگويد رهبران ناتو همچنان از پيشنهاد ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه جهت ايجاد يک گروۀ تماس براي هم آهنگ ساختن مساعي سياسي، نظامي و اقتصادي در راۀ بازسازي افغانستان، پشتيباني کرده اند.

رهبران همچنان رسماً اعلام کردند که قواي جديد ۲۵ هزار نفري واکنش فوري، کاملاً فعال است و براي برخورد با وقايع عاجل در سراسر جهان آماده ميباشد.

XS
SM
MD
LG