لینک های دسترسی

Breaking News

پاپ بندکت خواستار وحدت با کليسياي آرتودوکس گرديد.


پاپ بندکت از موزيم هاياصوفيۀ استانبول و يک مسجد در نزديک آن که در قرن هفدهم اعمار شده ديدن کرد.

موزيم در قرن ششم مسيحي بحيث يک کليسا اعمار شده بود ولي در قرن ۱۵ بمسجد مبدل شد. مقامات ترکيه در مساعي جهت غير مذهبي ساختن جمهوريت ترکيه مسجد را به موزيم مبدل ساخت.

پاپ حين ديدار از مسجد با گنبد آبي، دومين پاپي بود که از يک مسجد ديدن ميکند. پاپ جان پال نيز از يک مسجد ديدن کرده بود.

اين بازديد به تعقيب مراسم دعاخواني مشترک با بارتالميو، رهبر کليساي آرتودوکس در استانبول صورت گرفت که طي آن از سنت اندرو اولين اسقف استانبول يادبود بعمل آمد. پاپ در جريان مراسم دعاخواني امروز در کليساي سنت جورج گفت اختلافي که بين مسيحيان وجود دارد در جهان يک افتضاح است. کليساهاي کاتوليک و آرتودوکس در سال ۱۰۵۴ روي اختلافات در مذهب و صلاحيت پاپ جدا شدند.

پاپ بندکت و بارتالميو رهبر کليساي آرتودوکس بيانيۀ مشترکي صادر نموده گفتند که اروپا در حالي که بروي ساير مذاهب باز باقي ميماند، بايد ريشه هاي مسيحيت خود را حفظ کند.

در بيانيه همچنان گفته شده که در حاليکه اتحاديۀ اروپا توسعه مييابد، حقوق اقليت هاي مذهبي بايد محافظت گردد. کشور مسلمان ترکيه روي عضويت به اتحاديۀ اروپائي مذاکره ميکند. آن اتحاديه از انقره ميخواهد تا حقوق اقليت هاي غير مسلمان آن کشور را تضمين نمايد.

XS
SM
MD
LG