لینک های دسترسی

Breaking News

قبرص تهديد کرده که مانع مذاکرات عضويت ترکيه خواهد شد.


قبرص تهديد کرده است که بخاطر امتناع ترکيه از باز کردن بنادر هوائي و بحري اش بروي ترافيک قبرص، مانع مذاکرات عضويت ترکيه خواهد شد.

يک سخنگوي حکومت قبرص ميگويد وقتي رهبران اتحاديۀ اروپائي در ماۀ دسمبر تشکيل جلسه دهند تا بعضي از مذاکرات با ترکيه را متوقف سازند، کشورش تصميم خواهد گرفت چه مسيري را اتخاذ نمايد.

قبلاً تاسو پاپاداپولوس، رئيس جمهور قبرص از اتحاديۀ اروپائي انتقاد نمود که عليۀ ترکيه اقدامات شديدتري نميکند.

علي بابه جان، وزير اقتصاد ترکيه اين تصميم را رد کرده گفت امتناع ترکيه از تجارت با قبرص نبايد به درخواستي آن کشور جهت عضويت به اتحاديۀ اروپائي ارتباط داده شود.

XS
SM
MD
LG