لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه تحقيقات بر تشعشعات را توسعه داده و چهار طياره را تحت مراقبت قرار داد.


مقامات برتانيه ميگويند منحيث بخشي از تحقيقات روي مرگ يک جاسوس سابق روسيه بوسيلۀ تسمم راديواکتيف، چهار طياره بخاطر آلوده شدن احتمالي، تحت مراقبت قرار داده شده است.

آنها گفتند امروز يک طيارۀ روسي از تشعشعات عاري خوانده شد ولي يک طيارۀ روسي و سه طيارۀ برتانوي هنوز تحت معاينات قرار دارد.

برتش ايرويز با ۳۳ هزار مسافري که توسط آن طيارات مسافرت کرده بودند تماس گرفته است. آن شرکت هوائي ميگويد خطر آن بمردم عادي خيلي کم است.

جان ريد، وزير داخلۀ برتانيه ميگويد شواهد تشعشعات در تقريباً ۱۲ ساحه در برتانيه کشف شده است.

در روسيه مقامات کنترول تشعشعات را در ميدان هاي هوائي و تدابير امنيتي را در قسمت حمل و نقل مايعات و مواد ژلاتيني تشديد مينمايند.

الکزاندر لتڤيننکو، جاسوس سابق روسيه يک هفته قبل از اثر تسمم راديو اکتيف وفات يافت. او قبل از مرگش گفته بود که بخاطر مخالفتش با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه مسموم گرديده است. کرملين اين ادعا را تکذيب نموده است.

XS
SM
MD
LG