لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان و افغانستان مراقبت سرحدي را بخاطر مرض پوليو افزايش ميدهند.


پاکستان و افغانستان موافقه نموده اند که پنج موضع تفتيش را جهت کمک در راۀ متوقف ساختن سرايت مرض فلج اطفال يعني پوليو تاسيس کنند.

مقامات صحي ميگويند اين مواضع سرحدي مراقبت ميکند تا مردمي که باين مرض فلج کننده مصاب هستند از سرحد عبور نکنند و به اطفالي که بين دو کشور رفت و آمد ميکنند، واکسين بدهند.

محمد نصير خان، وزير صحيۀ پاکستان و سيد محمد فاطمي، وزير صحت عامۀ افغانستان اين توافق را امروز در اسلام آباد امضا نمودند.

آنها گفتند سازمان صحي جهان در قسمت تمويل مساعي ضد پوليو در دو کشور کمک خواهد کرد.

متخصصين سازمان صحي جهان ميگويد مرض فلج اطفال در سراسر جهان اکثراً محو گرديده ولي در بعضي از بخش هاي پاکستان، افغانستان، هند و نايجريا هنوز موجود است.

ناآرامي در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مانع مساعي واکسيناسيون همۀ مردم در منطقه گرديده است.

XS
SM
MD
LG