لینک های دسترسی

Breaking News

سري لانکا  برهاي تامل را مسؤل حمله بر برادر رئيس جمهور ميخواند.


مقامات حکومت سري لانکا شورشيان ببرهاي تامل را مسؤل يک حملۀ انتحاري بر کاروان وسايط حامل سکرتر وزارت دفاع آن کشور ميخوانند.

مقامات ميگويند بم گزار امروز ريکشاي خود را بر کاروان موترها اصابت داده دو عسکر را کشته و ۱۵ تن ديگر را مجروح ساخت. گوتابهايا راجاپاکسي، سکرتر وزارت دفاع در داخل يک موتر ضد گلوله سفر ميکرد و از ناحيۀ اين انفجار جراحاتي نبرداشت.

حکومت از شورشيان جدائي طلب خواستار شد تا حملات خود را متوقف ساخته و بمذاکرات صلح بازگردد.

قبلاً در طول هفته، شورشيان تامل گفتند يک متارکۀ سال ۲۰۰۲ با حکومت منسوخ شده زيرا قواي نظامي بر مواضع شورشيان حمله ميکنند. ٌتش بس در قسمت متوقف ساختن خشونت در سري لانکا کار زيداي را انجام نداده است. در سال جاري حد اقل سه هزار نفر در سري لانکا کشته شدند.

در جنگ هاي داخلي سري لانکا، از سال ۱۹۸۳ باينطرف، در حدود ۶۷ هزار ملکي، عسکر و شورشي کشته شدند.

XS
SM
MD
LG