لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ ملل متحد ميگويد اوضاع بنگلاديش باعث نگراني است.


يک نمايندۀ ملل متحد براي بنگلاديش ميگويد خشونت هاي اخير سياسي اقتصاد کشور را بمخاطره افگنده و شايد انتخابات مجوزۀ پارلماني را مختل سازد.

کريگ جنس Craig Jennessآمر ادارۀ کمک انتخاباتي ملل متحد امروز در داکه گفت اوضاع جاري باعث نگراني است.

او از احزاب سياسي تقاضا کرد تا همکاري نموده و براي حل بحران مصالحه اي را بميان بياورند.

يک اتحاد ۱۴ حزبي تحت رهبري عوامي ليگ، مقامات انتخاباتي را متهم کرده است که کوشش ميکنند قبل از انتخابات مجوزۀ ۲۱ جنوري در فهرست راي دهندگان تقلب کنند.

اين اتحاد همچنان مخالف رئيس حکومت مؤقت است که قدرت را از خالده ضيا، صدراعظم سابق بدست گرفت.

اتحاد مخالفين تهديد کرده که بمنظور اعمال فشار بر حکومت مؤقت، اعتصابات ترانسپورتي را براه خواهد انداخت.

XS
SM
MD
LG