لینک های دسترسی

تجليل  از هشتادمين سالگرد تولد  فيدل کاسترو زعيم  کيوبا


امروز شنبه مردم در هاوانا براي تماشاي رسم گذشت عسکري صف بستند تا در هشتادمين سالگرد تولد فيدل کاسترو رئيس جمهور آن کشور شرکت کنند .اما رهبر کيوبا در ملاي عام ظاهر نشد . در عوض برادر کوچکتر اش « راول » رسم گذشت اردو را رهبري کرد.

راول در محضر جمعيت کثير مردم در هاوانا گفت کيوبا متمايل است بر اختلافات اش با ايالات متحده مذاکره کند مشروط به اينکه اين مذاکرات مبتني بر تساوي ، عمل بمثل ، عدم مداخله و احترام متقابل باشد .

کا سترو در پنج روز جشنواره ايکه در هفته جاري به همين مناسبت ترتيب يافته بود شرکت نداشت. او قبلاً ً در شروع هفته پيامي به حاميان خود ارسال کرد و گفت هنوز مريض است و قادر نيست در مراسم مرتبه شرکت کند.

رهبر کيوبا ازهنگاميکه در ماه جولائي تحت عمليات جراحی امعا قرار گرفت در ملاي عام ديده نشده است. او موقتاً قد رت و صلاحيت هاي خودرا به راول برادر خود سپرد.

مراسم امروزي اولين رسم گذشت عسکري در کيوبا طي ده سال اخير بود.

XS
SM
MD
LG