لینک های دسترسی

ناتو ميگويد ۸۰ شورشي طالب را در افغانستان کشته است.


مقامات ناتو ميگويند عساکر آن اتحاديه طي يک جنگ شديد در جنوب افغانستان، در حدود ۸۰ شورشي طالب را کشته اند.

يک سخنگوي ناتو امروز گفت عساکر ناتو و قواي امنيتي افغانستان بروز يکشنبه در منطقۀ موسي قلعۀ ولايت هلمند مشغول گزمه بودند که هدف حملۀ يک قواي بزرگ طالبان قرار گرفتند.

نطاق گفت قوماندان هاي نظامي تعداد تلفات اين جنگ را که دران عساکر ناتو کشته نشدند، بين ۷۰ تا ۸۰ نفر تخمين ميکنند.

در عين زمان، آژانس خبرگزاري فرانسه ميگويد قواي تحت رهبري ناتو لاشۀ هليکوپتري را يافته است که بروز شنبه در جنوب افغانستان سقوط کرد ولي بيم دارد که کسي جان بسلامت نبرده است. اين آژانس خبرگزاري ميگويد جگرن لوک نتگ Luke Knittig ، نطاق ناتو تفصيل بيشتري ارائه نکرد.

قواي ناتو بروز يکشنبه بيانيه اي صادر نموده گفت هليکوپتر که تدارکات را از قندهار به ولايت ارزگان انتقال ميداد هشت سرنشين داشت.

XS
SM
MD
LG