لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت مؤقت بنگلاديش بتقاضاي مخالفين سر خم کرد.


حکومت مؤقت بنگلاديش به کميسيون انتخابات آن کشور هدايت داده تا فهرست راي دهندگان را تصفيه کرده و تاريخ جديدي را براي انتخابات مجوزۀ ماۀ جنوري تعيين کند.

يک اتحاد ۱۴ حزبي مخالفين حکومت ادعا ميکند که درين فهرست اسماي مردمي شامل است که يا مرده اند و يا اصلاً بدنيا نيامده اند و ازان بطرفداري از حکومتي استفاده شده ميتواند که مدت خدمت آن سپري گرديده است.

يک تقاضاي ديگر مخالفين که برطرفي رئيس کميسيون انتخابات است قبلاً برآورده شده بود.

قبلاً يک راه بندان فلج کنندۀ سراسري در دومين روز خود خشونت بار شد و طي زدوخورد بين پشتيبانان خالده ضيا، صدراعظم و شيخ حسينه رقيب او سه نفر کشته و ده ها نفر مجروح شدند.

اين تلفات در منطقۀ کاکس بازار Cox Bazar در جنوب بنگلاديش تعداد تلفات را از روز يکشنبه باينطرف به چهار نفر بلند ميبرد.

XS
SM
MD
LG