لینک های دسترسی

مقام ارشد اسرائيلي ميگويد وحدت فلسطيني ظاهري خواهد بود.


شيمون پيريز، معاون صدراعظم اسرائيل ميگويد يک حکومت وحدت فلسطيني يک اقدام ظاهري خواهد بود نه کوششي براي جستجوي صلح با آن دولت يهودي.

گروۀ حاکمۀ حماس و جناح اعتدالي تر فتح براي تشکيل يک حکومت وحدت تکنوکرات ها همکاري ميکنند. مذاکرات بار ديگر هفتۀ گذشته بهم خورد. مشاورين محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين ميگويند توقع ميرود رهبر فلسطينيان خواستار انتخابات جديد شود.

پيريز طي صحبت امروزي گفت حماس خواستار صلح نيست ولي در صدد ايجاد پوششي است که به کشورهاي کمک دهنده نشان بدهد و بوسيلۀ آن کمک را به فلسطينيان اعاده نمايد.

ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي وقتي کمک خود را ملتوي ساختند که حماس در قبال انتخابات پارلماني در فلسطين قدرت را بدست گرفت. حماس اسرائيل را برسميت نميشناسد و از خشونت نيز منصرف نميشود.

در ساير خبرها، اردوي اسرائيل ميگويد تندروان فلسطيني در غزه بر جنوب اسرائيل راکت شليک کرده اند. از تلفاتي گزارش داده نشده است.

يک آتش بس بين اسرائيل و فلسطينيان در غزه بيش از يک هفته قبل آغاز يافت.

XS
SM
MD
LG