لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است مجلس سنا گيت را بحيث وزير دفاع منظور کند.


ممکن است رابرت گيتس، نامزد رئيس جمهور براي احراز کرسي وزارت دفاع بزودي حتي امروز از طرف مجلس سنا منظور گردد.

کميتۀ قواي مسلح مجلس سنا ديروز بعد از يک روز کامل سوال و جواب که تقريباً همه در مورد جنگ تحت رهبري ايالات متحده در عراق بود، باتفاق آرا تقرر رابرت گيتس را منظور کرد.

رابرت گيتس در جريان گواهي گفت بعقيدۀ او ايالات متحده در جنگ عراق برنده نيست. متعاقباً در مقابل سؤالات بيشتر او گفت که ايالات متحده درين مقطع برنده و يا بازنده نيست.

گيتس ميگويد در مورد عراق به مفکوره ها و نظريات تازه گوش ميدهد. او هشدار داد که اگر عراق طي يکي دو سال آينده ثبات نيابد، اوضاع بيک منازعۀ منطقوي منجر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG