لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت عراق بطور محتاطانه از گزارش ايالات متحده استقبال کرد.


حکومت عراق از سفارشات يک کميسيون دو حزبي ايالات متحده در مورد عراق بطور محتاطانه اي استقبال کرده است.

حکومت در بغداد ميگويد سفارشات در مورد بميان آوردن امنيت در عراق مشابۀ سياست آن حکومت است. اما دفتر نوري المالکي، صدراعظم ميگويد او گزارش کامل را که بروز چهارشنبه در واشنگتن منتشر شد، مطالعه خواهد کرد.

گزارش حاکيست که مشي ايالات متحده در عراق کار نميدهد. اين سند خواستار خروج تدريجي عساکر ايالات متحده از عمليات محاربوي و مبدل ساختن نقش ٰآنها بحيث مشاور ميشود. گزارش همچنان مشعر است که قواي امنيتي عراق که اکنون تحت اثر وزارت داخله است و شيعيان دران مسلط ميباشند بايد تحت اثر وزارت دفاع قرار گيرد که بدست سني هاست.

انتظار ميرود که شيعيان با اين سفارش مخالفت کنند.

رهبران سياسي سني ها اين کميسيون امريکائي را متهم ميکند که بمصالح ايالات متحده عمل ميکند نه عراق.

در ساير خبرها، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد بروز چهارشنبه در پنج واقعۀ جداگانه در عراق ۱۱ عسکر امريکائي کشته شدند. مقامات همچنان ميگويند در يک سلسله بم گزاري ها و گلوله باري هاي امروزي حد اقل هفت عراقي کشته شدند.

XS
SM
MD
LG