لینک های دسترسی

مخالفين حکومت بنگلاديش اصلاحات انتخابات را ظرف ۲۴ ساعت تقاضا ميکنند.


اتحاد عمدۀ ۱۴ حزبي تحت رهبري عوامي ليگ در بنگلاديش تهديد کرده که با انتخابات عمومي مجوزۀ ۲۳ جنوري مقاطعه خواهد کرد مگر اينکه تقاضاي شان براي اصلاحات ظرف ۲۴ ساعت برآورده شود.

عبدالجليل، منشي عمومي عوامي ليگ، امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي تقاضا کرد که حکومت مؤقت اصلاحات پيشنهادي آن اتحاد را تطبيق نمايد.

او همچنان تهديد کرد که اگر اين تقاضاها برآورده نشود، مظاهرات خياباني بيشتري را براه خواهد انداخت.

در عين زمان، کميسيون انتخابات بنگلاديش تعديل يک هفته اي فهرست مورد منازعۀ راي دهندگان را به پيشواز انتخابات ماۀ جنوري، آغاز کرده است.

مقامات انتخابات ميگويند کارمندان انتخابات بمنظور تثبيت فهرست نام ها و اينکه آيا کدام نام قلابي است و يا بيشتر از يکبار در فهرست گنجانيده شده، خانه بخانه ميروند. آنها بايد از خانه هاي بيش از ۹۰ مليون نفري ديدن کنند که مستحق راي دهي هستند.

مقامات بعد از احتجاجات خشونت بار اتحاد ۱۴ حزبي جهت بميان آمدن اصلاحات در انتخابات، تصميم گرفتند فهرست را تعديل کنند.

XS
SM
MD
LG