لینک های دسترسی

Breaking News

بش با رهبران کانگرس ملاقات کرده عراق را مورد بحث قرار ميدهد.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد چشم براۀ همکاري با کدر رهبري ديموکرات در کانگرس است تا راهي را براي پيشروي در عراق جستجو کرد.

اين ملاقات امروزي در قصر سفيد در حالي صورت گرفت که بش با يک سلسله پيشنهادات استراتژي خاتمه بخشيدن بمنازعه مقابل است.

ننسي پلوسي از حزب ديموکرات که ماۀ آينده رياست مجلس نمايندگان را بعهده ميگيرد گفت در مورد پيشنهادات تازه مذاکره کردند. او بر ضرورت دپلوماسي در منطقه تاکيد کرده گفت اقدام در عراق بايد در روزها و يا هفته هاي آينده روي دست گرفته شود نه ماه هاي آينده.

آقاي بش بروز پنجشنبه در قصر سفيد گفت وضع در عراق خراب بوده و بيک طرز تقرب جديد براي بحران آن کشور ضرورت است.

رئيس جمهور گفت گزارش اين گروه را تحت غور جدي قرار خواهد داد ولي از قبولي همۀ سفارشات آن خودداري کرد.

XS
SM
MD
LG