لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم فلسطينيان سوگند ياد کرد که اسرائيل را برسميت نشناسد.


اسمعيل هنيه، صدراعظم فلسطينيان ميگويد حکومت تحت رهبري حماس او هيچگاه اسرائيل را برسميت نخواهد شناخت و تا وقتي بمقاومت ادامه خواهد داد که فلسطينيان بيت المقدس را آزاد کنند.

او بعد از اداي نماز جمعه در تهران بيانيه ايراد کرد. صدراعظم فلسطينيان بروز پنجشنبه براي يک بازديد چهار روزه و ملاقات با آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني و محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران، به تهران مواصلت کرد.

ايران يک پشتيبان عمدۀ حماس است و بمنظور جبران خساره ناشي از قطع کمک غرب بحکومت فلسطينيان تا بحال ۱۲۰ مليون دالر کمک کرده است.

کشورهاي غربي بعد از بقدرت رسيدن حماس در ماۀ مارچ کمک شان را قطع کرده تقاضا نمودند که گروۀ حماس اسرائيل را برسميت شناخته و معاهدات مؤقت اسرائيل و فلسطينيان را قبول کند.

ايالات متحده، اتحاديۀ اروپائي و اسرائيل حماس را يک سازمان دهشت افگني مي پندارند. منشور حماس خواستار امحاي اسرائيل ميگردد.

XS
SM
MD
LG