لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش طرق مختلف مشي عراق را مطالعه ميکند


رئيس جمهور بش ميگويد که وي بطور جدي روي سفارشات گروه مطالعهء عراق که گزارشي را در اوايل اين هفته ارائه کرد غور مي نمايد.

جارج بش اين مطلب را در خطابه راديويي خود امروز شنبه اظهار نموده گفت که وي منتظر گزارشهاي وزارت خارجه ، وزارت دفاع و شوراي امنيت ملي در مورد عراق است . رئيس جمهور گفت هفتهء آينده درنظر دارد که با رهبران کانگرس و اعضاي عالي رتبه کميته هاي قوای مسلح، روابط خارجی و استخبارات کانگرس مذاکراتي را انجام دهد . جارج بش گفت که وي همچنان ميزبان جلسه مستقلي به شمول متخصصين در قصر سفيد خواهد بود و در کانفرانس ويديويي با قوماندانهاي اردو درعراق نيز سهم خواهد گرفت.

اين جلسات بخشي از اهداف حکومت را تشکيل ميدهد تا قبل از پايان سال عيسوي درمورد عراق پلان هاي تجديد نظر شده را ارائه نمايد.

XS
SM
MD
LG