لینک های دسترسی

انتخابات قبل از وقت به ناآرامي ها منجر خواهد شد.


اسماعيل هانيه صدراعظم فلسطين بر عليه يک حرکت احتمالي توسط محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطيني براي انتخابات قبل از وقت هشدار داد.

آقاي هانيه طي يک سفر رسمي اش به ايران امروز اظهار داشت که آقاي عباس هيچگونه حق قانوني ندارد که انتخابات قبل از وقت را تقاضا نمايد و چنين يک حرکت منجر به ناآرامي خواهد شد. رهبران حماس اين حرکت تهديد آميز را منحيث تلاشي براي برکناري حکومت تحت رهبري حماس رد نمودند.

يک تحريم ناتوان کننده بر حکومت فلسطيني توسط غرب باعث افزايش نا آرامي در خيابان ها گرديد. کشور هاي اعانه دهندۀ غربي بعد از آنکه حماس تقاضا ها براي برسميت شناختن اسرائيل و محکوم نمودن خشونت را رد نمود کمک ها را به ادارۀ فلسطيني معطل قرار دادند.


در عين حال افراد مسلح ناشناس بالاي کاروان موتر سيد سيام وزير داخلۀ فلسطين در شهر غزه حمله نمودند اما کسي در آن زخمي نشد. مامورين امنيتي ميگويند که چهار نفر به ارتباط اين واقعه توقيف گرديدند.

XS
SM
MD
LG