لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس منسک مظاهره کنندگان را متفرق ساخته بيست تن را توقيف نمود.


پوليس در بله روس حد اقل بيست تن از کسانيرا که در اعتراضات در منسک پايتخت انکشور اشتراک کرده بودند توقيف نمود.

يک تعداد از مردم در گردهم آئي به طرفداري از الکساندر کوزولين رهبر مخالف انکشور که در زندان است اشتراک کردند. انها لوحه هاي را حمل کرده و شعار ميدادند « کوزولين را رها کنيد »

در صفحه کمپيوتري مخالفين بله روس در منشور ۹۷ گفته شده است که پوليس براي متفرق ساختن اعتراض کنندگان از دنده هاي چوبي استفاده کرد.

گزارشها ميرساند که اناتولي ليبدکو رهبر مخالف از حزب مدنيت متحد در بين توقيف شدگان است.

منشور ۹۷ ميگويد که چندين نفر به شمول فعالين مدافع حقوق بشر و اعضاي احزاب مخالف قبل از اجتماع بقول پوليس بخاطر « تشخيص هويت » شان توقيف شده بودند.

XS
SM
MD
LG