لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفين در لبنان به اجتماعات شان براي وارد کردن فشار برحکومت ادامه ميدهند


صد ها هزار تن از اعتراض کنندگان برهبري حزب الله در پايتخت لبنان جمع شده ، خواستار استعفي حکومت انکشور که غرب ازان پشتيباني ميکند گرديده اند.

طرفداران مخالفين در هواي آزاد در مرکز بيروت خيمه زده اند . مخالفين سوگند ياد کرده اند تازمانيکه فواد سنيورا صْدراعظم لبنان به تقاضا هاي انها براي تشکيل يک حکومت وحدت ملي سرخم نکند از جايشان تکان نميخورند.

سينيورا يک بار ديگر امروز يکشنبه گفت که مذاکرات بايد صورت بگيرد اما تاکيد کرد که استعفي نميکند.

صدراعظم و اکثريت برسراقتدار برهبري سني ها تقاضا هاي مخالفين را رد کرده و حزب الله را که ازشيعيان تشکيل شده است متهم ميکنند که تلاش دارند کودتا ئي را بحيث عواقب جنگ سي و چهار روزه عليه اسرائيل در اوايل امسال ، براه اندازند.

ناظرين سياسي هوشدار داده اند که بن بست فعلي ميتواند به تشدد هاي وسيعي منجر گردد.

پاپ بنيدکت امروز از رهبران سياسي لبنان تقاضا نمود تا براي حفظ منافع کشور شان متحد شوند. وي همچنان از جامعه بين المللي خواست تا براي حل بحرانات لبنان کمک کند.


XS
SM
MD
LG