لینک های دسترسی

Breaking News

خروج  کارمندان خارجي از  يک اداره   صليب احمر بين المللي  در دارفر سودان


کميته بين الللي صليب احمر ميگويد بنابر فقدان امنيت مجبور شده است کارمندان اش را از يک اداره نمايندگي در منطقه متنشتج و آسيب پذير دارفرخارج سازد .


«جيسيکا بيري » يک خانم سخنگوي اين موسسه به خبرنگارصاي امريکا گفت ده تن از کارمندن متعلق به کشور هاي مختلف و همچنان يک کارمند صليب احمر از هسپانيه را از قصبه مکتوم در شمال دارفر خارج کرده اند .


او ميگويد اين گروه تعاوني بدنبال حمله افراد ناشناس بر مسکن اين کارمندان به اين اقدام تصميم گرفت . جيسيکا بيري ميگويد تنها مامورين بومي سوداني براي پيشبرد کار در مکتوم باقي مانده اند اما در مورد مصويت آنها نيز هراس وجود دارد.کارمندان تعاوني سوداني در منطقه با تهديدات ممتد مواجه اند. از هنگاميکه يک موافقه نامه صلح دارفر درماه مي به امضا رسيد ۱۳ کارمند موسسه تعاوني کميته صليب احمر بين المللي در ساحه کشته شده اند .

XS
SM
MD
LG