لینک های دسترسی

چين از شاملين مذاکرات شش جانبه تقاضا ميکند تا در مورد مذاکرات ذروي با کورياي شمالي انحنا پذير باشند.


چين ميگويد در مذاکرات مجوزۀ هفتۀ آينده روي خلع سلاح ذروي کورياي شمالي پيشرفت ممکن است، در صورتي که شش کشور ذيدخل روش انحنا پذير و عملي داشته باشند.

سخنگوي وزارت خارجۀ چين ميگويد اين مذاکرات که بروز دوشنبه آغاز خواهد يافت بر چگونگي تطبيق يک توافق سال گذشتۀ کورياي شمالي متمرکز خواهد شد که در بدل کمک ايالات متحده و ساير کشورها از پروگرام ذروي خود منصرف گردد.

او گفت بين نمايندگان شش کشور مذاکرات ذات البيني و چندين جانبه داير خواهد شد و براي اين توافق ضرب الاجلي تعيين نگرديده است.

شش کشوري که درين مذاکرات شامل اند عبارت اند از ايالات متحده، کورياي شمالي، کورياي جنوبي، جاپان، روسيه و چين.

آزمايش ذروي ماۀ اکتوبر کورياي شمالي بفشار دپلوماتيک براي تجديد مذاکرات فوريت بخشيد.

XS
SM
MD
LG