لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر ايتيوپيا تهديد اسلاميست هاي صوماليا را بي اهميت خواند.


ملس زيناوي، صدراعظم ايتيوپيا اولتيماتوم جنبش قدرتمند اسلاميست صوماليا را جهت خروج عساکرش از صوماليه رد کرده است.

رهبر ايتيوپيا، امروز طي صحبت با خبرنگاران در اديس ابابا گفت که تهديد اسلاميست ها چيز تازه اي نيست.

بروز سه شنبه، جنبش اسلاميست صوماليه تهديد کرد که بر عساکر ايتيوپيائي حملۀ بزرگي را براه خواهد انداخت مگر اينکه آنها ظرف هفت روز کشور شان را ترک کنند.

يوسف محمد سياد، رئيس امنيتي اسلاميست ها اتهام وارد کرد که حد اقل ۳۵ هزار عسکر ايتوپيائي در صوماليه موجود است.

اديس ابابا ميگويد چند صد مشاور و مربي نظامي را جهت کمک بحکومت انتقالي بهره مند از پشتيباني بين المللي ولي ضعيف صوماليه به آن کشور اعزام نموده است. اما آن کشور موجوديت عساکر محارب را در صوماليه اذعان ننموده است. ايتيوپيا ميگويد در نظر ندارد آن مربي ها را از صوماليه خارج سازد.

قواي اسلاميست ها امروز گفت يک شهرک ديگر را نيز در جنوب صوماليه تسخير کرده است. اوفورو يکي از چند منطقۀ محدودي در جنوب کشور بود که هنوز تحت کنترول حکومت قرار داشت.

XS
SM
MD
LG