لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس هيئت شورشيان تامل سري لانکا در لندن پدرود حيات گفت.


رئيس هيئت شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا در لندن چشم از جهان پوشيد.

يک سخنگوي شورشيان گفت انتان بالاسنگهم از اثر مرض سرطان وفات يافت. او ۶۸ سال داشت.

گروۀ شورشيان طي پيامي که در صفحۀ انترنت آن سازمان نشر شده گفت که مرض سرطان حاد بالاسنگهم در ماۀ نومبر تشخيص گرديد.

اين رئيس هيئت شورشيان در مذاکرات از وقت تاسيس ببرهاي آزادي بخش تامل ايلام در بيش از ۳۰ سال قبل باينطرف با آن گروه يکجا بود. او يک مشاور ارشد سياسي ڤيلوپيلاي پروبهکارن، رهبر منزوي شورشيان تامل بود.

بالاسينگهم در سري لانکا تولد شده بود و قبل ازانکه مامور سفارت برتانيه در سري لانکا تعيين شود، براي يک روزنامۀ تامل زبان بحيث ژورناليست کار ميکرد. او متعاقباً تبعۀ برتانيه شده و به لندن نقل مکان کرد.

او در مذاکرات صلح تحت ميانجي گري ناروي با حکومت سري لانکا، از ببرهاي تامل نمايندگي ميکرد.
XS
SM
MD
LG