لینک های دسترسی

Breaking News

بانوي اول ايالات متحده ابتکار ۳۰ مليون دالري را جهت مبارزه با مرض ملاريا اعلام کرد.


لورا بش، بانوي اول ايالات متحده در کنفرانسي در قصر سفيد روي مرض ملاريا، يک ابتکار ۳۰ مليون دالري را جهت کمک به سازمان هاي محلي براي مبارزه با مرض ملاريا در افريقا و قارۀ امريکا اعلام کرد.

خانم بش اين موضوع را طي بيانيۀ افتتاحييۀ کنفرانس، اعلام کرد. او گفت که ابتکار موسوم به پروگرام جوامع ملاريا در قسمت ايجاد پروگرام هاي مستقل پايدار کنترول ملاريا که متمم پروگرام هاي دولتي ميباشد، کمک خواهد کرد.

خانم بش همچنان اعلام کرد که جورج بش، رئيس جمهور تاريخ ۲۵ اپريل سال ۲۰۰۷ را روز آگاهي مرض ملاريا تعيين خواهد نمود.

در کنفرانس امروزي وزراي صحت عامه، سازمان هاي صحي و متخصصين ملاريا اشتراک کرده اند و طرق متوقف ساختن شيوع اين مرض را که پشه ناقل آن است مورد بحث قرار دهند.

جورج بش، رئيس جمهور سال گذشته پلاني را اعلام کرد که بموجب آن تلفات از ناحيۀ ملاريا در ۱۵ کشور افريقائي به نصف کاهش يابد. توقع ميرود مصارف اين پلان يک مليارد و ۲۰۰ مليون دالر شود.

اين پلان شامل هدف قرار دادن پشۀ ملاريا از طريق دواپاشي، استعمال پشه خانه، تزريق واکسين بزنان حامله و استعمال دواي ضد ملاريا بمصابين ميباشد.

XS
SM
MD
LG