لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاديۀ اروپائي کمک بيشتر را براي افغانستان تعهد کرده است.


اتحاديۀ اروپائي به افغانستان که در حالت افزايش در شورش براي بازسازي مجادله ميکند، کمک بيشتر را وعده داده است.

رهبران اتحاديۀ اروپائي طي بيانيه اي که امروز منتشر شد گفتند افغانستان از سال ۲۰۰۱ باينطرف به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي نايل شده است. اما آنها گفتند آن کشور در يک مقطع مهمي قرار دارد و از کابل تقاضا کردند که با توجۀ زياد بحکومت خوب و انکشاف دهات، اقدامات هم آهنگي را روي دست بگيرد.

رهبران در بيانيۀ شان گفتند براي امکانات اعزام هيئت هاي پوليس اروپائي جهت فراهم کردن تعليمان براي قواي پوليس محلي و قوۀ قضائيه آماده هستند.

اين بلاک ۲۵ عضوي يک کمک دهندۀ عمده به افغانستان است و از سال ۲۰۰۲ باينطرف تقريباً پنج مليارد دالر به افغانستان کمک ارسال کرده است.

XS
SM
MD
LG