لینک های دسترسی

Breaking News

راي گيري امروزي در ايران آزمايش محبوبيت احمدي نژاد است.


ايراني ها امروز در انتخابات حکومات محلي راي ميدهند که انتظار برده ميشود اولين آزمايش محبوبيت محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور از زمان انتخابش در ۱۸ ماه قبل باينطرف باشد.

مقامات بخاطر مراجعۀ يک تعداد زياد مردم بمراکز انتخابات، وقت راي گيري را براي يک ساعت ديگر تمديد کردند. نتايج انتخابات تا چندين روز معلوم نخواهد شد.

راي دهندگان اعضاي شوراهاي شهري و محلي را که داراي قدرت قابل ملاحظۀ سياسي هستند، انتخاب ميکنند. بيش از ۲۰۰ هزار کانديد براي اين کرسي ها رقابت ميکنند.

ملاها نيز براي شوراي ۸۶ عضوي خبرگان کانديد هستند که دران دو دسته از کانديدان رقابت ميکنند.

دستۀ حاميان علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور اسبق مخالف پشتيبانان محافظه کار محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور است. احمدي نژاد در انتخابات سال گذشته، رفسنجاني را شکست داد.

مفسرين ميگويند نتيجۀ انتخابات براي سنجش محبوبيت احمدي نژاد مهم خواهد بود.

XS
SM
MD
LG