لینک های دسترسی

محکمۀ پاکستان لايحۀ سبک طالبان را رد کرد.


محکمۀ عالي پاکستان لايحه اي را رد کرد که منتقدين ميگويند يک پوليس مذهبي سبک طالبان را در ولايت هم سرحد افغانستان تاسيس ميکرد.

به تعقيب عريضه اي از جانب پرويز مشرف، رئيس جمهور محکمۀ عالي مانع اين لايحه گرديد.

شوراي ولايتي ولايت سرحد شمال غرب بتاريخ ۱۳ نومبر تاسيس پوليس اخلاقي را تاسيس کرد که ملاها را ناظر پيروي از ارزش هاي اسلامي در زندگي مردم ميساخت.

سال گذشته محکمۀ عالي يک کوشش مشابه را توسط حکومت ولايتي مبني برتاسيس حسبه و يا حساب دهي، دفتري که آنچه را مغاير اسلام ميپنداشت رد ميکرد، مانع شد.

محکمه گفت چندين فقرۀ اين لايحه مغاير قانون اساسي است.

منتقدين لبرال ميگويند نهاد حسبه باساس پوليس امر بالمعروف و نهي عن المنکر طالبان افغانستان بنيان گزاري شده بود.

XS
SM
MD
LG