لینک های دسترسی

به تعقيب اختطاف دسته جمعي هلال احمر عراق دفتر بغداد را مسدود کرد


هلال احمر عراق ميگويد بخاطر اختطاف دسته جمعي در بزرگترين دفتر آن جمعيت در بغداد، عمليات را در بغداد متوقف ساخته است.

منشي عمومي آن سازمان ميگويد اين توقف عمليات تا اعلان بعدي ادامه خواهد يافت ولي دفتر آن گروه در ساير ولايات عراق هنوز فعاليت ميکند.

مقامات عراقي ميگويند افراد مسلح ملبس به يونيفورم اردوي عراق بروز يکشنبه ۳۰ مرد را از دفتر آن سازمان بشري اختطاف کردند.

بعضي از گروگانان آزاد شده اند ولي مقامات هلال احمر ميگويند که تقريباً ۲۵ نفر هنوز در اسارت بسر ميبرند. هلال احمر عراق يک از چند سازمان محدود بشري است که هنوز در عراق فعاليت ميکنند.

در ساير انکشافات در بغداد، مقامات ميگويند يک بم تعبيه شده در موتر در نزديک يک مارکيت عمده فروشي سبزيجات منفجر شده پنج نفر را کشته و حد اقل ۱۴ نفر را مجروح ساخته است.

اين بم در منطقۀ سني نشين سعديه منفجر شد.

در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد تعداد مربيون نظامي را در بين عساکر عراقي سه برابر ميسازد.

بريد جنرال دينه پترد Dana Pittard بروز يکشنبه گفت تا اواسط سال آينده تعداد مربيون او به نه هزار نفر خواهد رسيد.

XS
SM
MD
LG