لینک های دسترسی

Breaking News

در محاکمۀ صدام در بغداد مدعي العمومان مکتوبي را ارائه کردند که صدام را بحملات کيمياوي ارتباط ميدهد.


در محاکمۀ نسل کشي صدام حسين، مدعي العمومان اسنادي را ارائه کردند که طبق ادعا صدام و رژيمش را بحملۀ کيمياوي عليۀ کردها ارتباط ميدهد.

مدعي العمومان امروز در بغداد گفتند اين اسناد نشان ميدهد که صدام و رژيمش در جريان جنگ ايران و عراق بين سال هاي ۱۹۸۰ و۱۹۸۸حملات کيمياوي را هدايت داده بود.

مدعي العمومان در جلسات امروزي مکاتيبي را از صدام عنواني استخبارات نظامي ارائه کردند که استفاده از مهمات خاص را هدايت ميداد.

در جلسات قبلي محکمه، کردهائي که از حمله جان بسلامت برده اند تشريح کردند که جوامع شان چگونه بوسيلۀ گاز زهردار از بين رفت.

مدعي العمومان ميگويند در عمليات انفال ۱۸۰ هزار کرد کشته شدند.

صدام حسين رهبر سابق عراق و شش همدستش اصرار ميورزند که عمليات انفال عمليات مشروع ضد شورش بود.

XS
SM
MD
LG