لینک های دسترسی

Breaking News

نتايج مقدماتي انتخابات محلي مخالفين رئيس جمهور را جلو نشان ميدهد.


نتايج مقدماتي انتخابات بلدي در ايران مخالفين محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور را در مسابقات عمده جلو نشان ميدهد.

بموجب نتايج قسمي که امروز توسط وزارت داخله منتشر شد، هفت تکنوکرات محافظه کار اعتدالي و چهار اصلاح طلب در شوراي شهري ۱۵ عضوي تهران برنده شده اند. يک نفر مستقل و سه متحد رئيس جمهور نيز در جملۀ کساني قرار دارند که در نتايج مقدماتي جلو هستند.

اعتداليون همچنان در انتخابات شوراي نخبه گان، که يک نهاد محافظه کار ملاها بوده و از رهبر روحاني نظارت کرده و جانشين او را انتخاب ميکنند، در موقف خوبي قرار دارند.

نتايج رسمي اوليه نشان ميدهد که علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور سابق و مخالف عمدۀ آقاي احمدي نژاد در مسابقه براي کرسي اش در شورا تفوق قابل ملاحظه اي دارد.

بزرگترين حزب اصلاح طلب ايران گفت آقاي احمدي نژاد بخاطر روش هاي مطلقه و غير مؤثر حکومتش، شکست قاطع خورده است.

XS
SM
MD
LG