لینک های دسترسی

افغانستان دو نفر را به سؤ ظن جاسوسي براي پاکستان توقيف کرده است.


مقامات افغاني دو نفر را که به جاسوسي براي ادارۀ استخبارات نظامي پاکستان يعني I.S.I. متهم هستند، توقيف کرده اند.

محمد کريم رحيمي، سخنگوي رياست جمهوري امروز بخبرنگاران گفت قواي امنيتي يک صاحب منصب استخباراتي پاکستان را در شرق افغانستان دستگير کرده اند.

پوليس ديروز اعلام کرد که آنها يک جنرال اردوي افغانستان را باتهام جاسوسي توقيف کرده اند.

نطاق رياست جمهوري ميگويد جنرال خير محمد اعتراف کرده که اسراري را به I.S.I. فروخته است. سخنگوي رياست جمهوري گفت تحقيق در زمينه جريان دارد. وسايل نشراتي محلي گزارش داد که اين جنرال بفراهم کردن اطلاعات مفصل در مورد مواضع عساکر ايالات متحده و ناتو در افغانستان متهم ميباشد.

افغانستان مکرراً ادارۀ استخبارات پاکستان را به پشتيباني از شورشيان طالب متهم ميکند. روابط بين دو کشور بطور فزاينده اي ستيزه جويانه بوده است.

XS
SM
MD
LG