لینک های دسترسی

Breaking News

بلير در سفر شرق ميانه با رهبران امارات متحد عربي ملاقات کرد.


توني بلير، صدراعظم برتانيه امروز در آخرين بخش سفر بمنطقه بمنظور تقويۀ مساعي صلح شرق ميانه، با رهبران امارات متحد عربي ملاقات ميکند.

دفتر آقاي بلير ميگويد قرار است صدراعظم برتانيه طرق پشتيباني از محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان را که جناح فتح آن در يک مقابلۀ خشونتبار با گروۀ تندرو اسلامي حماس درگير است، مورد بحث قرار دهد.

آقاي بلير قبل از مسافرت به امارات متحد عربي با رهبران اسرائيل و فلسطينيان مذاکره کرد.

سفر رهبر برتانيه همزمان با اولين انتخابات سراسري در امارات صورت گرفته است که دران راي دهندگان دست چين اعضاي يک شوراي مشورتي را که منحيث پيش قراول پارلمان ملي پنداشته ميشود، انتخاب ميکنند.

دفتر آقاي بلير از انتخابات منحيث قدم هايي در مسير درست ستايش کرد ولوکه اين انتخابات فوق العاده مقيد است.

XS
SM
MD
LG