لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت بنگلاديش بتقاضاي عمدۀ مخالفين سر خم نمود.


حکومت سرپرست بنگلاديش ميگويد در سازشي با اتحاد مخالفين، از يک مامور جنجال برانگيز انتخابات تقاضا خواهد کرد که براي مدتي رخصت بگيرد.

يک نطاق حکومت ميگويد از «اس ام ذکريا»، رئيس کميسيون انتخابات تقاضا خواهد شد تا در جريان انتخابات مجوزۀ ماۀ جنوري رخصت بگيرد. عوامي ليگ، حزب مخالف حکومت سابق ذکريا را بطرفداري از حکومت سابق متهم کرده است.

کابينۀ حکومت مؤقت همچنان از کميسيون انتخابات خواسته است تا فهرست راي دهندگان را که ناقص بود تصحيح کند، که تقاضاي ديگر مخالفين بود.

جانب مخالفين که اعتصاب سراسري را براي برآورده شدن تقاضاهاي شان خواستار شده، تا بحال عکس العملي نشان نداده است.

XS
SM
MD
LG