لینک های دسترسی

چنين بنظر ميرسد که آتش بس جديد بين جناح هاي فلسطيني پايدار است.


چنين بنظر ميرسد که يک آتش بس جديد بين جناح هاي فتح و حماس بصورت عموم پايدار است.

گزارش ها از باريکۀ غزه ميگويند افراد مسلح وفادار به گروه هاي رقيب از جاده ها خارج شده اند. گزارش ها حاکيست که مردم از خانه هاي شان خارج شده و بطرف وظايف شان ميروند.

شاهدان عيني ميگويند در تصادمات قبل از سپيده دم در باريکۀ غزه که چندين ساعت بعد از انفاذ توافق آتش بس بود، حد اقل دو تن از محافظين امنيتي فتح کشته شدند.

آتش بس بروز سه شنبه بعد از تقاضاهاي جداگانۀ محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان مربوط فتح و اسمعيل هنيه، صدراعظم مربوط حماس براي ختم جنگ، اعلام گرديد.

ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل گفت امروز کشورش مسرور است که آتش بسي را ميبيند و او از خشونت بين دو جناح فلسطيني استقبال نکرده است.

اسرائيل از جناح اعتدالي تر آقاي عباس پشتيباني ميکند.

XS
SM
MD
LG